AGENDA

GALERIE FRANZIS ENGELS

Voorlopig is de galerie alleen op afspraak te bezoeken.

Hieke Luik en Kees de Vries, na 40 jaar....

03.09.2020 - 24.10.2020

Hieke Luik en Kees de Vries kennen elkaar al sinds hun academietijd op de kunstacademie 's Hertogenbosch. Nu, 40 jaar later, reflecteren ze op elkaars werk.

 

Eigenlijk zijn ze elkaar nooit lang uit het oog verloren, al gingen ze direct na de Kunstacademie ieder hun eigen weg. Hieke Luik studeerde verder aan de Jan van Eyck Academie Maastricht en Kees de Vries vertrok om andere werelden en culturen op te snuiven.

In Amsterdam kwamen ze elkaar weer tegen. Omdat ze verwantschap voelden met elkaars kunstenaarschap, bleven ze elkaar regelmatig opzoeken. Nadat Hieke Luik vertrok uit Amsterdam verwaterden de contacten. Maar bij een toevallige ontmoeting bleek het alsof de tijd had stil gestaan.


In deze expositie onderzoeken ze hoe hun werk en kunstenaarschap zich tot elkaar verhoudt.

Kenmerkend voor beide is dat ze zorgvuldig op zoek zijn naar de essentie, met een fascinatie voor natuurlijke processen. Bij Hieke Luik zien we dat aan de keuze van haar onderwerp en de manier waarop ze al boetserend haar eigen natuurlijke vormen laat ontstaan. Bij Kees de Vries zien we dat hij het natuurlijke proces van zoutvorming in zijn studio-omgeving nabootst.

 

De huid van het werk van Hieke Luik wordt gekenmerkt door de afdruk van haar vingers. Bij Kees de Vries is de oppervlakte van zijn werk essentieel voor de wijze waarop het licht speelt met de zoutkorrels.

Uiteindelijk oogt het werk van Hieke Luik sterk en zwaar en de zoutwerken van Kees de Vries breekbaar en licht. Maar zoals dat gaat met kunst die je wat langer op je in laat werken, veranderen de beelden en gevoelens en wordt het werk van Hieke Luik breekbaar en licht alsof ze laat zien hoe kwetsbaar de natuur is. En de zoutwerken van Kees de Vries geven ons een bedrukt gevoel en proberen ons te dwingen het verhaal achter het ogenschijnlijk lichte werk te ontdekken.


In de aanloop tot de expositie inspireren de kunstenaars elkaar om niet alleen in abstractie, maar ook letterlijk in elkaars werk op te gaan. Een spannend proces waarvan de uitkomst nog niet vast staat.

Upcoming

Time in motion

Vincent de Boer - Katrien Vogel


05.11.2020 – 20.12.2020

In het werk van Vincent de Boer en Katrien Vogel speelt tijd een belangrijke rol.

Vincent de Boer probeert en herhaalt zijn beweging net zolang tot het juiste moment komt om zijn energie in één vloeiende beweging op papier te zetten. Als het idee er is, kan het soms weken, misschien wel maanden van herhaling van de beweging duren voordat hij zijn definitieve werk maakt. Ambachtelijkheid, zorgvuldigheid, beweging. Een kunstenaar waarbij alles moet kloppen, vanaf de inrichting van zijn atelier, de keuze van de materialen, de beweging van zijn arm, het moment moet gepakt worden. Met één vloeiende beweging van zijn kwast wordt het werk neergezet. De energie van het moment waarop de tekening gemaakt werd, vertelt of het werk gelukt is.


Katrien Vogel speelt met verhalen uit het verleden in een interpretatie naar het heden. Haar werk is gebaseerd op oude vormen en gebruiken, vertaald naar hedendaagse materialen en een eigentijdse beeldtaal. De vormen, vaak met een op het eerste oog een overeenkomstige beweging als in de penseelstreken van Vincent de Boer, worden onderdeel voor onderdeel opgebouwd en met elkaar verbonden. Ze neemt haar tijd, de basis van haar werk wordt immers gelegd door beelden en gebruiken uit vroegere tijden. En dan kun je best je tijd nemen om je verhaal contentieus vorm te geven.

Nieuws

In het NRC van 10 oktober staat onder de rubriek 'Mijn favoriet' een prachtig verhaal van Amito Haarhuis over het werk 'Mareliefje dagpauwoog' van Leon van Opstal

De Kunstrai Art Amsterdam is uitgesteld tot 10 december en wordt dit jaar gehouden in de Europahal. We staan te popelen om onze nieuwste aanwinsten te laten zien.

We hebben een duo van Marian Bijlenga en Deirdre McLoughlin. 

Verder de wapperende lakens van Romee van Oers, spannend glas van Marinke van Zandwijk, een ex-voto van Katrien Vogel, een console met zoutobjecten van Kees de Vries, intrigerende wandobjecten van Willem Harbers. En nog meer....

Tot en met 1 november is werk van Romee van Oers te zien in de Lakenhal in Leiden. Ze is een van de genomineerden voor de Hermine van Bers Beeldende Kunstprijs 2020. Spannend!

In het juni nummer van 'de kleine K' is een uitgebreid artikel opgenomen over Deirdre McLoughlin. Klik hier voor een kijkje in de keuken van deze bijzondere kunstenaar!

Van 6 november tot 22 november is er werk van Janine Schimkat te zien in Kasteel Cannenburgh. Kijk op de web-site voor meer informatie: 

Kasteel Cannenburgh

Galerie Franzis Engels       Nieuwevaart 200,1018ZN Amsterdam     +31 6 31000323       Open: Thu - Sat 13.00 - 18.00      contact@FranzisEngels.nl


Contemporary art in the centre of Amsterdam