AGENDA

GALERIE FRANZIS ENGELS

Unlocked /Reconnected

01.06.2020 - 01-09-2020


De herstart van het openbare culturele leven per 1 juni is voor velen van ons een betekenisvol moment. Dit moment laat de culturele sector niet ongemerkt voorbij gaan. Met de collectieve tentoonstelling 'Unlocked /Reconnected' verenigen musea, culturele instellingen, galeries en kunstenaarsinitiatieven zich om hier een speciale gebeurtenis van te maken: een uitdrukking van blijdschap, verbondenheid en vooral van solidariteit, een uitdrukking ook van reflectie op de afgelopen periode en tegelijk van een op de toekomst gerichte blik.


Ook wij tonen een werk bij de ingang van de galerie dat de periode die achter ons ligt verbindt met de toekomst. 

Unlocked/Reconnected is an initiative that brings together a wide range of 'houses for art': museums, institutes for presentation, galleries, artists' initiatives and corporate collections. The point of departure for Unlocked/Reconnected is the idea of solidarity, the will to reflect collectively on what home is. Our world must not become fragmented, fractured into enclosing walls: a consolidation of forces and locations, national and international, can in fact show us what the house/home can mean. As an initiative Unlocked/Reconnected stems from a sense that opening up the home, in the aftermath of the lockdown, will force us to reconsider our outlook on this. Unlocked/Reconnected underlines the importance of art and culture in this period of global crisis. 

Ongemakkelijk genoegen, Kees de Vries


De tijd waarin we nu leven maakt het kijken naar dit werk ongemakkelijk, is hier een associatie met de actualiteit of juist met het verleden bedoeld?

We kijken naar een gedekte tafel en zien de schoonheid en kwetsbaarheid  van de zout kristallen. Maar we zien ook een omgevallen fles, een gebroken bord, een zwart glas.

Centraal staat de stapel borden die lijkt te wachten op iets, of is er al iets geweest? De van zout gemaakte objecten zien er aangetast uit, zoutkristallen zijn aangegroeid alsof ze lange tijd op de zeebodem hebben gelegen.

Niet specifiek gemaakt voor deze tijd, maar het valt wel op zijn plaats.

Fragmenten van ritme                Fragments of Rhythm Romee van Oers - Lisa Sebestikova


Verlengd tot 04.07.2020

De opening op 14 maart door  Alex de Vries is niet door gegaan. We hebben zijn openingswoordje opgenomen op video.


Vanaf 1 juni hanteert de galerie weer normale openingstijden (do - za van 13.00 - 18.00 uur).

Alledaagse objecten zijn de inspiratiebron voor Lisa Sebestikova en Romee van Oers. Ze beschouwen, leiden af, ontleden, reduceren om te komen tot een voorstelling met de beeldende kenmerken van het object: vorm, materiaal, beweging….

Ze laten de objecten een eigen, nieuw leven leiden waarbij de oorspronkelijke inspiratiebron herkenbaar blijft. Het gaat er niet om wat het is maar om hoe het er is, de focus ligt op de eigenschappen van een bepaalde vorm of de kleur waar het aan zou kunnen doen denken.

 

Suggestief is de zwaartekracht in de schilderijen van Romee van Oers daar waar de beelden van Lisa Sebestikova lijken te zweven in de ruimte. Een spannende wisselwerking tussen sculpturen en schilderijen, die nog wordt versterkt doordat zij voor deze expositie hun werk begeleiden met geluiden uit de studio’s van beide kunstenaars waarin de associatieve aspecten van vormen verder onderzocht worden.

Everyday objects inspire Lisa Sebestikova and Romee van Oers. They consider, deduse, decompose, reduce to produce a representation with the qualities of the object: form, material, movement.....

They give the objects a new life of their own, leaving the source of their inspiration recognisable.

The point is not what it is, but how it appears, focussing the properties of a specific form or colour that might associate.


Suggestive is the gravity in the paintings from Romee van Oers, while the sculptures from Lisa Sebestikova seem to float in space. An exciting interaction between sculpture and paintings, even strengthened because for this exhibition they accompany their works with sounds from the studio's from both artists, in which the associative aspects of form are further investigated.

Upcoming

Hieke Luik en Kees de Vries

03.09.2020 - 24.10.2020


Hieke Luik en Kees de Vries kennen elkaar al sinds hun academietijd op de kunstacademie 's Hertogenbosch. Nu, 40 jaar later, reflecteren ze op elkaars werk.


Hieke Luik and Kees de Vries already know each other since they studied at the Kunstacademie 's Hertogenbosch (academie of fine arts in 's Hertogenbosch, The Netherlands). Now, 40 years later, they reflect on each others works.

Nieuws

In samenwerking met Santander heeft het Mondriaanfonds een volledig digitale kunstkoopregeling gerealiseerd! Kunstkopen op afbetaling met 0% rente kan weer!

Kijk hier voor de voorwaarden.

Galerie Franzis Engels       Nieuwevaart 200,1018ZN Amsterdam     +31 6 31000323       Open: Thu - Sat 13.00 - 18.00      contact@FranzisEngels.nl


Contemporary art in the centre of Amsterdam