HOME

ENG

Groupexhibition wih artists of the gallery.

Groepsexpositie start 2020

16.01.2020 - 29.02.2020


NL

Expositie met werk van kunstenaars van de galerie. 

Art Rotterdam
06.02.2020 - 09.02.2020


NL

We doen deze keer mee met twee buitenbeelden: 'Hordelopen' van Marinke van Zandwijk en 'Girozoom Inc.' van Willem Harbers.


De hordelopen komen op het grote grasveld bij de ingang te staan en Girozoom Inc komt schuin voor de ingang van de beurs te staan. Hier alvast een afbeelding om een idee te krijgen.ENG

This time we participate with two outdoor sculptures: 'Hordelopen' from Marinke van Zandwijk and 'Girozoom Inc.' from Willem Harbers.


On the big lawn, next to the entrance, the sculpture 'Hordelopen' from Marinke van Zandwijk can be found. Opposite the entrance from the fair, 'Girozoom Inc.' from Wilem Harbers is placed.

 'Hordelopen'

 Marinke van Zandwijk

'Girozoom Inc.' 

Willem Harbers 

Romee van Oers en Lisa Sebestikova:

Soms is leegte dit                                                                                                    Sometimes emptyness is it

Soms is beweging dit                                                                                    Sometimes movement is it

Soms is … dit                           Sometimes ... is it

 

12.03.2020 - 09.05.2020


Openingsborrel in aanwezigheid van de kunstenaars 14.03.2020 van 17.00 - 19.00 uur.

Alledaagse objecten zijn de inspiratiebron voor Lisa Sebestikova en Romee van Oers. Ze beschouwen, leiden af, ontleden, reduceren om te komen tot een voorstelling met de beeldende kenmerken van het object: vorm, materiaal, beweging….

Ze laten de objecten een eigen, nieuw leven leiden waarbij de oorspronkelijke inspiratiebron herkenbaar blijft. Het gaat er niet om wat het is maar om hoe het er is, de focus ligt op de eigenschappen van een bepaalde vorm of de kleur waar het aan zou kunnen doen denken.

 

Suggestief is de zwaartekracht in de schilderijen van Romee van Oers daar waar de beelden van Lisa Sebestikova lijken te zweven in de ruimte. Een spannende wisselwerking tussen sculpturen en schilderijen, die nog wordt versterkt doordat Lisa Sebestikova haar werk begeleidt met geluiden uit de studio’s van beide kunstenaars waarin de associatieve aspecten van vormen verder onderzocht worden.

Everyday objects inspire Lisa Sebestikova and Romee van Oers. They consider, deduse, decompose, reduce to produce a representation with the qualities of the object: form, material, movement.....

They give the objects a new life of their own, leaving the source of their inspiration recognisable.

The point is not what it is, but how it appears, focussing the properties of a specific form or colour that might associate.


suggestive is the gravity in the paintings from Romee van Oers, while the sculptures from Lisa Sebestikova seem to float in space. an exciting interaction between sculpture and paintings, even strengthend becaus Lisa Sebestikova accompanies her work with sounds from the studio's from both artists, in which the associative aspects of form are further investigated.

Galerie Franzis Engels       Nieuwevaart 200,1018ZN Amsterdam     +31 6 31000323       Open: Thu - Sat 13.00 - 18.00      contact@FranzisEngels.nl

Contemporary art in the centre of Amsterdam