AGENDA

GALERIE FRANZIS ENGELS

Fragmenten van ritme                Fragments of Rhythm Romee van Oers - Lisa Sebestikova


Verlengd tot 04.07.2020

De opening op 14 maart door  Alex de Vries is niet door gegaan. We hebben zijn openingswoordje opgenomen op video.


Vanaf 1 juni hanteert de galerie weer normale openingstijden (do - za van 13.00 - 18.00 uur).

Alledaagse objecten zijn de inspiratiebron voor Lisa Sebestikova en Romee van Oers. Ze beschouwen, leiden af, ontleden, reduceren om te komen tot een voorstelling met de beeldende kenmerken van het object: vorm, materiaal, beweging….

Ze laten de objecten een eigen, nieuw leven leiden waarbij de oorspronkelijke inspiratiebron herkenbaar blijft. Het gaat er niet om wat het is maar om hoe het er is, de focus ligt op de eigenschappen van een bepaalde vorm of de kleur waar het aan zou kunnen doen denken.

 

Suggestief is de zwaartekracht in de schilderijen van Romee van Oers daar waar de beelden van Lisa Sebestikova lijken te zweven in de ruimte. Een spannende wisselwerking tussen sculpturen en schilderijen, die nog wordt versterkt doordat zij voor deze expositie hun werk begeleiden met geluiden uit de studio’s van beide kunstenaars waarin de associatieve aspecten van vormen verder onderzocht worden.

Everyday objects inspire Lisa Sebestikova and Romee van Oers. They consider, deduse, decompose, reduce to produce a representation with the qualities of the object: form, material, movement.....

They give the objects a new life of their own, leaving the source of their inspiration recognisable.

The point is not what it is, but how it appears, focussing the properties of a specific form or colour that might associate.


Suggestive is the gravity in the paintings from Romee van Oers, while the sculptures from Lisa Sebestikova seem to float in space. An exciting interaction between sculpture and paintings, even strengthened because for this exhibition they accompany their works with sounds from the studio's from both artists, in which the associative aspects of form are further investigated.

Unlocked /Reconnected

01.06.2020 - 01-09-2020


De herstart van het openbare culturele leven per 1 juni is voor velen van ons een betekenisvol moment. Dit moment laat de culturele sector niet ongemerkt voorbij gaan. Met de collectieve tentoonstelling 'Unlocked /Reconnected' verenigen musea, culturele instellingen, galeries en kunstenaarsinitiatieven zich om hier een speciale gebeurtenis van te maken: een uitdrukking van blijdschap, verbondenheid en vooral van solidariteit, een uitdrukking ook van reflectie op de afgelopen periode en tegelijk van een op de toekomst gerichte blik.


Ook wij tonen een werk bij de ingang van de galerie dat de periode die achter ons ligt verbindt met de toekomst. 

Unlocked/Reconnected is an initiative that brings together a wide range of 'houses for art': museums, institutes for presentation, galleries, artists' initiatives and corporate collections. The point of departure for Unlocked/Reconnected is the idea of solidarity, the will to reflect collectively on what home is. Our world must not become fragmented, fractured into enclosing walls: a consolidation of forces and locations, national and international, can in fact show us what the house/home can mean. As an initiative Unlocked/Reconnected stems from a sense that opening up the home, in the aftermath of the lockdown, will force us to reconsider our outlook on this. Unlocked/Reconnected underlines the importance of art and culture in this period of global crisis. 

Ongemakkelijk genoegen, Kees de Vries


De tijd waarin we nu leven maakt het kijken naar dit werk ongemakkelijk, is hier een associatie met de actualiteit of juist met het verleden bedoeld?

We kijken naar een gedekte tafel en zien de schoonheid en kwetsbaarheid  van de zout kristallen. Maar we zien ook een omgevallen fles, een gebroken bord, een zwart glas.

Centraal staat de stapel borden die lijkt te wachten op iets, of is er al iets geweest? De van zout gemaakte objecten zien er aangetast uit, zoutkristallen zijn aangegroeid alsof ze lange tijd op de zeebodem hebben gelegen.

Niet specifiek gemaakt voor deze tijd, maar het valt wel op zijn plaats.

Upcoming

Zomersalon


09.07.2020 - 29.08.2020


Het is weer zomer en we willen het liefst dat alles weer gewoon wordt. We hebben tentoonstellingen en beurzen gemist. De kunstenaars hebben hier wel werk voor gemaakt, maar konden dit niet laten zien.

Tijdens de zomer zal veel van dit werk geëxposeerd worden op de 4th floor. 


Let op: aangepaste openingstijden! Maar op afspraak kan altijd.

Marian Bijlenga

Visschubben multicolour,

100x100 cm.

Marinke van Zandwijk

'Blue love', glas

Katrien Vogel

Ex-voto, polyester

Deirdre McLoughlin
'Red Rover', ceramics

Willem Harbers

'Cetripetor.


Hieke Luik en Kees de Vries

03.09.2020 - 24.10.2020

Hieke Luik en Kees de Vries kennen elkaar al sinds hun academietijd op de kunstacademie 's Hertogenbosch. Nu, 40 jaar later, reflecteren ze op elkaars werk.

 

Eigenlijk zijn ze elkaar nooit lang uit het oog verloren, al gingen ze direct na de Kunstacademie ieder hun eigen weg. Hieke Luik studeerde verder aan de Jan van Eyck Academie Maastricht en Kees de Vries vertrok om andere werelden en culturen op te snuiven.

In Amsterdam kwamen ze elkaar weer tegen. Omdat ze verwantschap voelden met elkaars kunstenaarschap, bleven ze elkaar regelmatig opzoeken. Nadat Hieke Luik vertrok uit Amsterdam verwaterden de contacten. Maar bij een toevallige ontmoeting bleek het alsof de tijd had stil gestaan.

In deze expositie onderzoeken ze hoe hun werk en kunstenaarschap zich tot elkaar verhoudt.

 

Kenmerkend voor beide is dat ze zorgvuldig op zoek zijn naar de essentie, met een fascinatie voor natuurlijke processen. Bij Hieke Luik zien we dat aan de keuze van haar onderwerp en de manier waarop ze al boetserend haar eigen natuurlijke vormen laat ontstaan. Bij Kees de Vries zien we dat hij het natuurlijke proces van zoutvorming in zijn studio-omgeving nabootst.

 

De huid van het werk van Hieke Luik wordt gekenmerkt door de afdruk van haar vingers. Bij Kees de Vries is de oppervlakte van zijn werk essentieel voor de wijze waarop het licht speelt met de zoutkorrels.

Uiteindelijk oogt het werk van Hieke Luik sterk en zwaar en de zoutwerken van Kees de Vries breekbaar en licht. Maar zoals dat gaat met kunst die je wat langer op je in laat werken, veranderen de beelden en gevoelens en wordt het werk van Hieke Luik breekbaar en licht alsof ze laat zien hoe kwetsbaar de natuur is. En de zoutwerken van Kees de Vries geven ons een bedrukt gevoel en proberen ons te dwingen het verhaal achter het ogenschijnlijk lichte werk te ontdekken.

 

In de aanloop tot de expositie inspireren de kunstenaars elkaar om niet alleen in abstractie, maar ook letterlijk in elkaars werk op te gaan. Een spannend proces waarvan de uitkomst nog niet vast staat.


Nieuws

In het juni nummer van 'de kleine K' is een uitgebreid artikel geschreven over Deirdre McLoughlin. Klik hier voor een kijkje in de keuken van deze bijzondere kunstenaar!

In samenwerking met Santander heeft het Mondriaanfonds een volledig digitale kunstkoopregeling gerealiseerd! Kunstkopen op afbetaling met 0% rente kan weer!

Kijk hier voor de voorwaarden.

De Kunstrai Art Amsterdam zal dit jaar plaats vinden van 15 - 18 oktober in de Amstelhal van het RAI gebouw in Amsterdam. Het zal wel en beetje anders gaan dan we gewend zijn, maar alle galeries staan te popelen om hun klanten weer te ontvangen en hun nieuwste aanwinsten te laten zien.


We hebben dit jaar en duo met werk van Marian Bijlenga en Deirdre McLoughlin. 


Verder zullen we kunnen genieten van de wapperende lakens van Romee van Oers, spannend glas van Marinke van Zandwijk, een console met zoutobjecten van Kees de Vries, intrigerende wandobjecten van Willem Harbers, stoere ex-voto's van Katrien Vogel en een elegante multiple van Knopp Ferro. En nog meer....

Galerie Franzis Engels       Nieuwevaart 200,1018ZN Amsterdam     +31 6 31000323       Open: Thu - Sat 13.00 - 18.00      contact@FranzisEngels.nl


Contemporary art in the centre of Amsterdam