AnneMarie Laureys

AnneMarie Laureys Ceramics

Binnenkort worden de nieuwe werken voor de expositie High Fired II toegevoegd.

'Provisions I have plenty of nothing'

46x23x18 cm

Suitable by daylight

45x30x21 cm

De pose ten prooi

43x19x16 cm

De draaitechniek, ‘eeuwenoud’… is het concept ‘an sich’
De bron is een reeks uit klei op de schijf gedraaide vormen. De plastische wand van de nog natte en weke pot is vervormbaar met handen vingergrepen, met fijne en forse bewegingen. De klei zelf, deze materie is de kern van inspiratie.
Gedraaide en vervormde potdelen, volume, huid, textuur en kleur al dit wordt geassembleerd tot een geheel. Unieke antropomorfe sculpturen ontstaan, die vertrekkend vanuit de vorm de zintui-glijke en narrarieve verbeelding tastbaar maken.

Het resultaat is een uitwisseling van ideeën door de makers met het materiaal, illustreert de sa-menhang tussen lichaam en materie. Het mechanische lichaam, de spieren en handen, het sen-suele lichaam van aanraken, het emotionele lichaam als een schat aan ervaringen, het sociale lichaam als een mens onder anderen en het denkende lichaam dat ideeën ventileert.

Anne Marie Laureys Ceramics wordt in o.a. USA, UK en in Aziatische landen als vernieuwend en grensverleggend erkend. De kleisculpturen vind je ondermeer terug in de publieke collecties van het Metropolitan Museum of Art, New York, USA, Boca Raton Museum of Art in Florida USA, het Tapei County Yingge Ceramics Museum in Taiwan, het Arts and Crafts Museum van Shanghai, China, in de Collectie van Hedendaagse Keramiek van het Keramiekmuseum Westerwald, Duits-land, in de Collectie van de Provincie Henegouwen, België, het Design Museum Gent, het Haags Gemeentemuseum en Het Princessehof in Leeuwarden, Nederland en in bijzondere private collec-ties in België, Europa, UK, Asië en USA.

Gentle hammering

Teetotum

18x23x18 cm