Henny Overbeek

Henny Overbeek

Henny Overbeek: "Mijn praktijk bestaat uit studiowerk waaronder collages, balpen tekeningen en mijn langlopende project ‘The Books Happen’. Daarnaast maak ik installaties waarin verschillende beeldtalen, symbolen en concepten bij elkaar komen in een ruimtelijke setting. Mijn balpen tekeningen worden gemaakt vanuit een hyperfocus (flow state) en een meditatieve handeling. In een dagelijks terugkerend ritueel begin ik te tekenen, en omarm ik hierbij het natuurlijke proces van het zijn, voelen en maken zonder een waardeoordeel te hebben over wat ik aan het doen ben. Tijdens het tekenen ben ik in staat mij volledig te concentreren op de handeling, zonder afleiding. Mijn lichaam en geest lijken precies te weten wat ze moeten doen. Je zou kunnen zeggen dat het een vorm van actieve meditatie is. Een herhalende roterende beweging. Een choreografie van eenvoud. Daar waar mijn dwangneurose omslaat in zen. De werken die hieruit ontstaan zouden gelezen kunnen worden als luchten in beroering, landkaarten of abstracte landschappen. Maar het zijn eigenlijk beelden die bijna niets anders doen dan de toeschouwer associaties te geven met een eindeloos uitdijend heelal. De rust en concentratie die ik in mijn tekeningen creëer, maken het mogelijk om daarbuiten in allerlei samenwerkingen te improviseren en te reageren op elkaar. Zonder deze rust is er geen balans in mijn praktijk.
De balpen tekeningen voorzien in een basisbehoefte en zijn het fundament van alle andere uitingen in mijn werk.


Sumsum (the soul) 100x70 cm.

Thank you for talking to me, Africa

‘The Books Happen’ is mijn langlopende project waarin ik andere kunstenaars en makers uitnodig om in samenwerking met mij unieke handgemaakte boeken te maken. Het begint vaak met een lege dummie waarin ik een beeldende basis leg. Vervolgens stuur ik de dummie op naar degene met wie ik de samenwerking ben aangegaan.
Diegene reageert op mijn handelingen en beelden. Actie en reactie volgen elkaar op, en beelden worden aangepast, verknipt en versterkt. De dummie gaat over en weer zolang dat nodig is, totdat ze hun uiteindelijke vorm vinden. De boeken nemen vaak sculpturale vormen aan en krijgen diverse verschijningsvormen. Ze worden soms objecten of bijvoorbeeld geluidsdragers en rekken de definitie van het boek op. De samenwerking daagt uit tot een bundeling van ideeën, beeldtalen, stijlen en referenties.
In de afgelopen elf jaar zijn meer dan 70 unieke boeken (werken) gemaakt met kunstenaars en makers uit binnen- en buitenland.
Deze boeken zijn in verschillende settingen tentoongesteld in multimediale installaties.
De toeschouwer kan de boeken bekijken en voelen en daarmee deelgenoot worden van de verwondering in de samenwerkingen. De installaties die ik vaak op locatie maak, zijn over het algemeen uitvergrotingen van de communicatie uit de kunstenaarsboeken. Het zijn vertalingen van de
manier van samenwerken in de boeken. Regelmatig vraag ik betreffende kunstenaars om samen met mij en anderen een grote ruimtelijke collage te maken voor een tentoonstelling of project. We zoeken samen naar combinaties van werken, doen aanpassingen of toevoegingen die het totaal
laten groeien tot één grote collage.
De onderlinge dialoog, botsende thematieken en het plezier van het maken staan hierin altijd centraal.

te voegen."