Marga Knaven

Marga Knaven

ENGLISH BELOW


In mijn werk is materialiteit veelzeggend en allesbepalend. Ik kies materialen die imponeren. Soms door hun fysieke verschijningsvorm broos en kwetsbaar. Soms door hun zintuigelijke impact je kunt je er niet aan onttrekken.

Ik begon als keramiste, raakte in de ban van porselein ook wel het witte goud genoemd. De kwetsbare schoonheid en lange geschiedenis van dit materiaal prikkelden me op zoek te gaan naar de grenzen van deze bijzondere klei. Na enige tijd slaagde ik erin om flinterdunne vellen te gieten die ik na het drogen losjes vouwde en drapeerde en ogenschijnlijk achteloos in de ruimte achterliet.             

Mijn werk ontstaat in een intuïtief proces waarbij ik zonder ontwerp vooraf iedere stap zorgvuldig afweeg, met toch een vanzelfsprekend eindbeeld als resultaat. Het leidt tot grote aanwezige vormen, die uitwaaieren in onverwachte lichtheid en transparantie. Tegelijkertijd zijn ze ongrijpbaar, aandacht vragend en bevreemdend. Eigen entiteiten die nabij zijn en zich niet laten negeren.

Materials that impress. Sometimes through their physical appearance – fragile and vulnerable. Sometimes through their sensory impact – they are inescapable. In my work, this materiality is revealing and all-important.

 I started as a ceramist, falling under the spell of porcelain. This material’s vulnerable beauty and long history stimulated me to search for the limits of this special type of clay. After a while I managed to cast wafer-thin sheets which I folded and draped loosely, leaving them behind in the room seemingly carelessly after drying.

In my work, fragility is now transforming into proximity, in an exploratory joining of rhythm, colours and patterns. Large, highly present forms are created that spread out in unexpected lightness and transparency. Fuelling the imagination but also alienating. Elusive and demanding attention. Autonomous entities that are close by and cannot be ignored.