2019 Serendipity

SERENDIPITY

28.03.2019 - 11.05.2019

BORREL vrijdag 29.03.2019 VAN 17.00 - 19.00 UUR


ULRICH HAUG | PIM PALSGRAAF

Triptychon, Ulrich Haug


3 delen van ieder 170x30 cm.

Pim Palsgraaf


VEB M-werk, 100x70x60 cm.

NL

Pim Palsgraaf dompelt zich jaarlijks een maand onder in het ervaren en verwerken van wat hij ook maar aan materialen tegen komt in een oud, verlaten gebouw. Rondstruinend vindt hij materiaal dat hem inspireert om te interpreteren, te construeren, nieuwe bouwsels te maken alsof gebouwen, steden, zichzelf kunnen herhalen en vernieuwen. Zijn werk gaat vaak over de energie die steden hebben om te groeien, vervallen en zich steeds weer te opnieuw op te bouwen. Om hun plek ten koste van de natuur te veroveren.

Ook bij het werk van Ulrich Haug spelen de dingen die op zijn weg komen een grote rol. Stukken hout uit de omgeving van zijn woon- en werkplaats Waiblingen (Duitsland) roepen emotie en verbeelding op en worden tot geheimzinnig object verwerkt in was. Maar omdat hij niet alleen stukken hout en metaal in zijn wasobjecten verwerkt, vaak voorzien van ingekraste tekens, maar ook kruisbeelden, krijgt zijn werk opeens een heel andere lading en zet ons aan het denken over de betekenis van deze gevonden zaken. De kunstenaar heeft ons duidelijk meer te bieden dan een esthetisch wandobject.

Ulrich Haug

EN

Pim Palsgraaf submerges himself a month each year in experiencing and using whatever materials he finds in an old, abandoned industial building. Wandering around he finds materials that inspires him to interpret, construct, make new structures as if buildings, cities can reproduce and renew themselves. His work often is about the energie cities have to grow, detoriate and over and over again rebuild themselves. To conquer its place, on the expence of nature.

Also in the works of Ulrich Haug the objects he finds on his way play a big role. Pieces of wood from the surrounding of the town he lives and works, Waiblingen (Germany), are calling for emotion and imagination. They become a secrative object, processed in wax. But he not only puts wood and metals into his wax-objects, often garnished with incised signs, but also crucifixes, This gives his works suddenly a totally different load and it makes us think about the meaning of this found objects. The artist clearly has to offer more than the aesthetics of his wallsculptures.

Pim Palsgraaf, traces of existence