2023 Covered by beauty. Solo expo Kees de Vries

Covered by Beauty

25.5.2023 - 24.6.2023, verlengd tot 28.8.2023


Kees de Vries

Al op de kunstacademie was Kees de Vries gefascineerd door het pure wit en de schoonheid van de zoutkristallen. Maar met zout kun je niet schilderen. Van zout kun je geen witte verf maken. Zout is een weerbarstig materiaal: het lost op als het te vochtig wordt, het verkleurt bij gebruik van de meeste epoxy's, het tast de meeste materialen zoals metalen aan bij langdurig contact, je kunt het niet modelleren door de losse structuur. Bijna 30 jaar lang heeft hij keer op keer geprobeerd om de zoutkristallen te conserveren zodat hij de schoonheid kon vangen. Uiteindelijk is dat gelukt en ontstonden de eerste werken met zout die gewoon in huis opgehangen konden worden en stabiel bleven.
Hierna volgde al snel het onderzoek naar een van de meest mysterieuze kenmerken van zout: het lost op in water, maar vervolgens kunnen er ook weer zoutkristallen groeien uit water. Hiermee heeft hij, vooral ten tijde van corona, een serie werken gemaakt die refereren aan de betekenis van zout in onze samenleving: het zout der aarde voor ons mensen is immers het samen eten en drinken. Veel spreekwoorden verwijzen naar het gebruik van zout, veel religies gebruiken zout bij diverse rituelen. En lang geleden werd zout zelfs gebruikt als betaalmiddel.
In zijn laatste serie werk wordt weer naar de pure schoonheid van zout verwezen, 'Covered by Beauty', een hint naar het spreekwoord 'met de mantel der liefde bedekken'.