Mel Chan artist

Mel Chan

(For English version go down)

Geboren in een voormalige kolonie (Hong Kong) van het Britse Rijk, opgegroeid als getuige van de paradigmaverschuiving (van neoliberalisme naar totalitarisme naar ecologische crisis) en levend als diaspora in West-Europa (Nederland), is "The End of the World" voor Mel Chan veel meer dan een metafoor -- het is een pijnlijk feit dat we moeten omarmen, een "probleem" waar we bij moeten blijven (zoals Donna Haraway bepleit).


Haar artistiek onderzoek traceert de ingewikkelde relaties tussen onze dystopische situatie en de erfenis van het kolonialisme en (neo-)kolonialisme. Haar werk omvat participatieve performances, hypnotherapie, verhalen vertellen, schilderen en video, en begeleidt niet alleen mensen om met de crisis te leven, maar is ook een erkenning van de historische oorzaak en een onderzoek naar remedies en hoop in tijden van precariteit.


Ze studeerde in 2019 af aan Master Artistic Research in The Royal Academy of Art The Hague (KABK) en heeft een dubbele major degree in Philosophy and Comparative Literature van de University of Hong Kong.

Born in a former colony (Hong Kong) of the British Empire, grew up witnessing the paradigm shift (from neoliberalism to totalitarianism to ecological crisis) and lives as a diaspora in western Europe (the Netherlands), “The End of the World” for Mel Chan is much more than a metaphor -- it is a painful fact that we need to embrace, a “trouble” that we need to stay with (as Donna Haraway advocates).


Her artistic research traces the intricate relations between our dystopian situation and the legacies of Colonialism and (Neo)Colonialism. Encompassing participatory performances, hypnotherapy, storytelling, painting and video, her practices not only guide people to live with the crisis, they are also acknowledgement of historical causation, as well as investigation of remedies and hopes in time of precarity.


Based in the Netherlands, she has exhibited/performed in various art spaces in Den Haag (1646, Quartair, Stroom, The Grey Space in the Middle, Page Not Found), Rotterdam (V2_), Amsterdam (De Balie, BigArt), Leiden (ACPA Conference), and Scotland (Hospitalfield), among others. She graduated from Master Artistic Research in The Royal Academy of Art The Hague (KABK) in 2019, and has a double major degree in Philosophy and Comparative Literature from the University of Hong Kong.

Its only the end of the World (no.36), 2022

Oil on Linen

110 x 110 cm

It’s Only the End of the World (no.34), 2022

Oil on Paper

50x56cm

Its only the end of the World (no.30), 2021

Oil on Linen

110 x 110 cm

It’s Only the End of the World (no.32), 2022

Oil on Paper

50x56cm

Op de expositie 'This is the age of destruction' voert Mel Chan, samen met Davide Ghelli Santuliana* de performance

'The Last Cigarette Before the End of the World' uit. (go down for English text)


In deze hypnotherapie sessie worden deelnemers begeleid om zich voor te stellen dat ze de laatste sigaret roken voor het einde van de wereld. Op het eerste gezicht is de hypnotherapie sessie erop gericht om de angst te verlichten terwijl men de apocalyps onder ogen ziet, wat een typische strategie is van de mindfulness en welzijnsindustrie terwijl men geconfronteerd wordt met een crisis: de mentale toestand van het individu aanpassen aan de buitenwereld, in plaats van het sociaal-politieke systeem te veranderen.
Het "hacken" van de mindfulness praktijk met het roken van een sigaret opent de mogelijkheid van rebellie tegen de logica van "westerse zen" (een term van Žižek).
Roken is hier meer dan een metafoor voor de giftigheid van ontspanning. Het is ook een verbinding tussen het verleden (de functie en positie van de sigaret in de koloniale praktijk), het heden (het fysieke genot van het roken) en de toekomst (rook als symbool van verdwijning/dood). Met de belofte van hypnotherapie om het "trancestadium" te bereiken, waar het onderbewustzijn wordt verondersteld te worden bereikt en veranderd, is een nieuwe betekenis gegeven aan deze "trance" -- het is een plaats voor actieve contemplatie over de verborgen economie der dingen (of het nu gaat om een rookgewoonte, of mindfulness beoefening, of een kunstwerk als meditatief object) in plaats van een onschuldige grond van passieve berichtabsorptie.In this hypnotherapy session, participants are guided to imagine smoking the last cigarette before the end of the world. At first glance, the hypnotherapy session aims to ease the anxiety while facing apocalypse, which is a typical strategy of mindfulness and wellbeing industry while facing crisis: to adjust individual’s mental state to adapt to the outside world, instead of changing the social-political system.

The act of “hacking” the mindfulness practice with the act of smoking a cigarette opens up the possibility of rebellion against the logic of “western zen” (a term coined by Žižek).

Smoking, here, is more than a metaphor of the toxicity of relaxation. It is also a linkage between the past (cigarette’s function and position in colonial practice), present (the physical pleasure of smoking) and future (smoke as a symbol of disappearance/death). With hypnotheraphy’s promise of reaching the “trance stage”, where subconsciousness is supposed to be reached and altered, a new meaning has been given to this “trance” -- it is a place for active contemplation on the hidden economy of things (be it smoking habit, or mindfulness practice, or artwork as a meditative object) rather than an innocent ground of passive message absorption.* Davide Ghelli Santuliana is an artistic researcher working with audiovisual media, installation, sound, printed matter and performance. In his work he traces the consequences of late capitalism and of neoliberal economy, in the context of a stagnant postmodern media landscape. This situation is reflected in both his artistic approach and in his research interests, as he speculates about the conundrum he, in the first place, lives in as an individual.


Short Bio


He studied filmmaking at Luchino Visconti film academy in Milan (Italy), photography and video-art at Fondazione Modena Arti Visive in Modena (Italy) and Artistic Research at the Royal Academy of Art The Hague (Den Haag, the Netherlands).