Romee van Oers

Z.T. (Swing feel), 172x152 cm.

EN

The works of Romee van Oers deal with the spatiality and the act of painting. The observation of natural phenomena form the starting point for her work, like the force of gravity on an existing form. Because of the human size of the work, you can physically relate to the work that sometimes tends to a monumental form and sometimes more to a suggestion of space. Each work, often painted on the canvas in one go, is the result of a period of accurate research in which Romee makes sketches based on an idea or specific form. Previously used forms evolve in other situations and provide insights for making new work.


In 2016 she graduated AKV Sint Joost in Breda. From the beginning she attracted attention, she was selected for the prestigious 'Best of Graduates' at Ron Mandos gallery, 'Jong Talent' at Galerie Bart and the Bcademie.

She also was nominated for some prestigious prices like the Buning Brongers Prijs and the 'Kunst aan de Dijk Prijs'.

In 2020 she won the 'Hermine van Bers beeldende kunstprijs'.

She is included in various collections such as 1st Kamer der Staten Generaal, DELA and acquired by various museums such as Belvédère (Heerenveen) and Stedelijk museum Breda.

NL, English below, cv below


De werken van Romee van Oers gaan over de ruimtelijkheid en de handeling van het schilderen. De waarneming van natuurlijke fenomenen vormen het uitgangspunt voor haar werk, bijvoorbeeld de manier waarop iets zich toont door de werking van de zwaartekracht. Door de menselijke grootte van het werk kun je je fysiek verhouden tot het werk wat soms neigt naar een monumentale vorm en soms meer naar een suggestie van ruimte. Elk werk, vaak in één keer op het doek gezet, is het resultaat van een periode van nauwkeurig onderzoek waarin Romee aan de hand van een idee of bepaalde vorm schetsen maakt. Eerder gebruikte vormen evolueren door in andere situaties en geven inzichten voor het maken van nieuw werk.


In 2016 is Romee van Oers afgestudeerd aan de AKV Sint Joost in Breda. Ze trok al meteen de aandacht en werd geselecteerd voor de 'Best of Graduates' bij Ron Mandos, 'Jong Talent' bij Galerie Bart en de Bcademie.

Ook werd ze genomineerd voor enkele prestigieuze prijzen zoals de Buning Brongers Prijs en de Kunst aan de Dijk Prijs.

In 2020 won ze de Hermine van Bers beeldende kunstprijs.

Ze is opgenomen in diverse collecties zoals 1ste Kamer der Staten Generaal, DELA en aangekocht door diverse musea zoals Belvédère (Heerenveen) en Stedelijk museum Breda.

Z.T. (Swing feel), gouache, 45x27 cm.

Z.T. (Swing feel), gouache, 65x50 cm.

Z.T. (Swing feel), gouache, 44x38 cm.

Z.T., 205x188 cm. Eitempera op linnen