Marinke van Zandwijk

Marinke van Zandwijk (1987)


NL (English below)


Bellen blazen, daar gaat het bij het werk van Marinke van Zandwijk om. Doordat ze het glas zelf blaast, heeft ze de mogelijkheid om er zelf een betekenis, een ziel in te leggen. Op het moment dat ze als glasblazer besluit dat het werk klaar is, knipt ze de bel los van de blaaspijp en heeft de bel zijn eigen karakter gekregen. Het knip-moment bepaalt het gezicht van de bel. Daarom laat Marinke van Zandwijk ook altijd, vaak prominent, de plek zien waar de bel aan de blaaspijp vast heeft gezeten.

Marinke van Zandwijk blaast vaak een groep werken die samen een soort familie vormen. Deze vertellen dan samen hun eigen verhaal. De bellen krijgen een attribuut mee zoals een metalen stun of een ruig stuk touw. De interactie tussen het fragiele en transparate glas en het stoere, robuuste staal of touw benadrukt de kwetsbaarheid van het glas. 


Marinke van Zandwijk:"'Homo bulla est', de mens is een (zeep)bel. Deze uitspraak van de filosoof Erasmus achtervolgt me".


Orange 1
Glas met lood

35x53x13 cm.

Orange 2

Orange 3

Scene noir,

Glas met metaal uit de oven

Scene noir 2

30x28x26 cm.

Scene noir 6

20x46x32 cm.

Scene noir 4

75x10x8 cm

Slome groene bel

Slome groene bel

EN

Glass bubbles  are taking the central position in the objects from Marinke van Zandwijk. Blowing glass by herself gives her the opportunity to give her bubbles an unique soul. With these they all get their own character, their own face. She make different groups of family's who can make their own story's. She gives them attributes like though metal or rough ropes. The interaction between the fragile and transparent glass and the robust steel and rope put emphasis on the vulnerability of the glass.


Marinke van Zandwijk:"Homo bulla est", human is a bubble, a quote from the filosofer Erasmus that chases me. 

Unbox me 3

31x26x17 cm.

Unbox me 5

67x41x28 cm.

Gekooid belletje, 8,4x8,5x20 cm.

Gekooide bel, 17x22x30 cm.

Gekooid belletje, 10x10x10 cm.

Gekooide bel, 31x15x11 cm.

Gekooide bel Copperblue, 14x14x10 cm.