Lisa Sebestikova

Lisa Sebestikova

Forming Fluidity

Installatie in museum Beelden aan Zee

Emptied Room #3

Foto waarop het meubilair is weg geschilderd

NL

Als kunstenaar bevraag en herontdek ik een ding. bijvoorbeeld een muur of een huis en de wijze waarop ik de wereld om mij heen zie resulteert in een drang om me te verdiepen in een object of situatie waarmee de mens vertrouwd is. Ik dwing mijzelf in te zoomen op zowel de fysieke als immateriële eigenschappen. Om bij de essentie van een gebruiksvoorwerp te komen onttrek ik het van de functie om het vervolgens te deconstrueren tot haar kern. De beelden die hieruit voort komen benader ik op subtiele, hetzij natuurlijke dan wel artificiële wijze, gaandeweg onthult zich een logica vol disfunctionele veranderingen. Wanneer komt het moment dat onze gedachten deze suggestie automatisch voltrekken? Ik vertrouw op een imaginaire participatie van de kijker. Iemand die mijn werk bekijkt, wordt geconfronteerd met een manipulatie van het archetype van een object; het suggereert een andere werkelijkheid, dat een kopie lijkt te zijn van datgene waar wij zo familiair mee omgaan. De eenvoud die ik keer op keer nastreef, plaatst mij gelijktijdig op de grens van associatie en vervreemding.


EN

As an artist I constantly question familiar elements, for example, a house or a wall. When I encounter everyday items, I have this urge to rediscover both their tangible and intangible characteristics. Familiar objects evoke reflexive and unconscious thoughts in any observer – it's what makes them familiar. To get to the core of these objects, I separate them from their function and deconstruct them to the point where this process is interrupted. The deconstruction results in visions that I approach in different ways, ranging from instinctive to artificial. Along the way, I create a new logic, which I then use to reconstruct the object to something that evokes both familiar and new thoughts. I trust in the imagination of the observer. When looking at one of my works, one is confronted with a subtle manipulation of the archetype of an object. The object feels familiar, yet suggests a distorted version of reality. The simplicity I strive for walks the line between association and alienation.


Emptied Room #15


Emptied Room #17