Eileen Süssholz

Eileen Cohen Süssholz

That so-and-so from next door

Glazed ceramic

71 X 30 X 40 cm

NL

De keramische sculpturen van Eileen Cohen Süssholz nemen de vorm aan van assemblages van voorwerpen die individueel gegoten zijn in mallen die ze maakt van dingen die ons culturele landschap bevolken. Of ze nu van het voetstuk van de kunstgeschiedenis zijn geplukt of uit de vuilnishoop in de kelder, haar werk erkent dat we leven in, en omgaan met een wereld van objecten. Ze beweert echter dat objecten nooit zomaar objecten zijn en onderzoekt hoe deze alledaagse, levenloze vormen vaak fungeren als symbolen die onbewust zijn doordrenkt van potentie. Als zodanig kan haar werk worden gezien als een poging om enkele van de fundamentele zorgen en waarden bloot te leggen die ten grondslag liggen aan de betekenisvolle rituelen die zich afspelen in het theater van ons dagelijks leven. De kunstenares stelt bovendien op ironische wijze culturele clichés en hedendaagse noties van smaak ter discussie, net zoals ze de status van het kunstobject zelf bevraagt. Het resultaat is werk waarin het triviale en het sublieme onlosmakelijk met elkaar verbonden worden door de materialiteit van klei en kleur om herboren te worden in composities van flitsende, excentrieke schoonheid.

Little or no time lost

Glazed ceramic

30 X 34 X 34 cm

ENGLISH

Eileen Cohen Süssholz’s ceramic sculptures take the form of assemblages of objects that are individually cast in moulds that she makes from things that populates our cultural landscape. Whether plucked from the pedestal of art history or pilfered from the basement junk heap, her work acknowledges that we inhabit and engage with a world of objects. However, claiming that objects are never just objects, she delves beyond the manifest level of appearance to explore how these mundane inanimate forms often act as symbols that are unknowingly imbued with potency. As such her work can be seen as an attempt to uncover some of the fundamental concerns and values that underpin the meaning-laden rituals that are played out in the theatre of our daily lives. The artist furthermore ironically questions cultural clichés, contemporary notions of taste, as she does the status of the art object itself. The result is work in which the trivial and sublime are made inseparable as they become united through the materiality of clay and colour to be reborn in compositions of flashy, eccentric beauty.


Cornucopia

Glazed ceramic

43 X 20 X 26 cm

In the midst of pleasure

Glazed earthenware

33 X 30 X 36 cm

Do me the honour

Glazed ceramic

25 X 25 X 28 cm