Willem van Weeghel

Willem van Weeghel

In het werk van Willem van Weeghel staat beweging als beeldend middel centraal. De veranderende structuren die ontstaan bewegen zich in de overgangsgebieden tussen chaos en orde, tussen grilligheid en wetmatigheid, tussen veranderlijkheid en rust. Als een verzoening van tegenpolen.

 

Zijn kinetische objecten kenmerken zich door een serieel gebruik van beeldelementen waarvan de vorm doorgaans ondergeschikt is aan de beweging die zij uitvoeren. Identieke elementen met identieke bewegingsmogelijkheden vormen tezamen voortdurend veranderende structuren. Als dansers in een complexe choreografie. De vormen die gebnruikt worden fungeren hierbij alleen als middel om de beweging zichtbaar te maken en zijn daarom zo eenvoudig mogelijk. Complexiteit ontstaat door het samen bewegen.

 

Meestal worden de objecten door een, voor de toeschouwer niet zichtbaar, geïntegreerd computersysteem bestuurd. Hij maatk gebruik van geavanceerde techniek, maar deze is niet als zodanig zichtbaar en dient alleen als middel.

 

Middel in een poging om de voortdurende beweging waarin structuren ontstaan en weer verdwijnen te bevatten en zo de verstrijkende tijd zichtbaar te maken.

 

 

Nieuwevaart 200

1018ZN Amsterdam

+31(0)20 6264487

+31(0)6 31000323

contact@franzisengels.nl

Dynamic structure 611147, 120x250x10 cm.