Wicher Meursing

Nieuwevaart 200

1018ZN Amsterdam

+31(0)20 6264487

+31(0)6 31000323

contact@franzisengels.nl

Na zijn academietijd in 1955 bleef Meursing tot eind jaren zestig boetseren. Maar steeds meer kreeg hij het gevoel dat boetseren te beperkend was voor wat hij wilde: beweging in zijn beelden. Zijn eerste kinetische objecten waren rollende en springende vormen. Beelden die zichzelf maken en waarvan de in het beeld weggewerkte aandrijfbron het formaat bepaalt. Ondanks hun abstractie hebben ze iets menselijks en roepen ze bij de kijker een ‘oh-wat-lief reactie' op. Deze kinetische objecten zorgden begin jaren negentig voor een opdracht voor een bewegend buitenbeeld. De opdracht bleek een doorbraak. Het werd de eerste van zijn monumentale maar toch ranke door de wind bewogen abstracte objecten. Meursing noemt zichzelf wel beeldhouwer, maar karakteriseert zijn werk als ‘bewegende objecten'.

Een nieuw werk beschouwt Meursing steeds weer als een experiment dat moet slagen. Het toeval speelt dikwijls een rol. Hij gebruikt lichte materialen, zoals aluminium gecombineerd met RVS. In zijn vroege werk boetseerde Meursing vaak vogels, omdat die hem de meeste vrijheid boden voor zijn drang naar beweging in de ruimte. Zijn kinetische objecten maken het echt mogelijk aan die drang te beantwoorden, die beweging in de ruimte te realiseren.

 

Updated 13-01-2016